ఎగ్జిట్‌పోల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ హవా

telangana-EXIT-POLLS-2023.jpg

AARAA
కాంగ్రెస్‌- 58-67
బీఆర్‌ఎస్‌-41-49
బీజేపీ-5-7
ఇతరులు-7-9

CNN NEWS 18
కాంగ్రెస్‌- 56
బీఆర్‌ఎస్‌- 48
బీజేపీ-10
ఇతరులు-0-5

CHANAKYA
కాంగ్రెస్‌-67-78
బీఆర్‌ఎస్‌-22-31
బీజేపీ-6-9
ఇతరులు-6-7

JANKI BAATH
కాంగ్రెస్‌-48-64
బీఆర్‌ఎస్‌-40-55
బీజేపీ-7-13
ఇతరులు-4-7

POLL TRENDS & STRATEGIS
కాంగ్రెస్‌- 65-68
బీఆర్‌ఎస్‌- 35-40
బీజేపీ- 07-10
ఎంఐఎం-06
ఇతరులు- 03

C PACK
కాంగ్రెస్‌- 65
బీఆర్‌ఎస్‌- 41
బీజేపీ- 04
ఎంఐఎం- 05
ఇతరులు- 09

Share this post

submit to reddit
scroll to top